div tip`s een Gadget toe voegen of verwijdingen
2. Log in bij je blog van Blog
3. Klik op 'ontwerpen '

4. Klik op 'Gadget toevoegen'bij voorbeeld af beelding voor candy of zo  met link

 en scroll naar beneden, daar zie  div. dingen die je nog kan toe voegen
 druk op blauwe kruisje en dan zie je als volgd dit veld

haal bij de link even de http// weg en zet daar in je link  druk op bladeren en haal je foto uit je pc  als je foto in je veld staat druk je op de orangje knop opslaan veld gaat weg dan druk je nog maals op het ander veld op de orangje knop zie foto


sus6 met je blog en heel veel plezier loopt je ergens tegen aan gil gerust